Patronalne święto

Członkowie chóru katedralnego działającego przy katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej śpiewają pod dyrekcją Tadeusza Czerniawskiego. Z okazji wspomnienia patronki muzyki kościelnej – św. Cecylii – zaplanowali muzyczną oprawę podczas uroczystej Eucharystii, sprawowanej w intencji żyjących i zmarłych chórzystów oraz dyrygentów i organistów katedry i organisty Stefana Prochownika. W niedzielę poprzedzającą wspomnienie św. Cecylii chórzyści wraz z dyrygentem świętowali przy stole, a spotkanie było okazją do uroczystego rozpoczęcia współpracy z nowym proboszczem katedry – ks. Antonim Młoczkiem. Była też okazja do wspólnego śpiewania…

spotanie-choru_katedra-1-z-16-1

spotanie-choru_katedra-1-z-16-2

spotanie-choru_katedra-1-z-16-3

spotanie-choru_katedra-1-z-16-4

spotanie-choru_katedra-1-z-16-5

spotanie-choru_katedra-1-z-16-6

spotanie-choru_katedra-1-z-16-7

spotanie-choru_katedra-1-z-16-8

spotanie-choru_katedra-1-z-16-9

spotanie-choru_katedra-1-z-16-10

spotanie-choru_katedra-1-z-16-11

spotanie-choru_katedra-1-z-16-12

spotanie-choru_katedra-1-z-16-13

spotanie-choru_katedra-1-z-16-14

spotanie-choru_katedra-1-z-16-15

spotanie-choru_katedra-1-z-16

X