ARKA [#07] Drzewo na pustkowiu

Komentowany tekst Pisma: Iz 41, 17-20.

X