ARKA [#08] Zbutwiały pień

Komentowany tekst Pisma: Hi 14, 1-12.

X