Ogłoszenia 15 stycznia 2017 – 2 Niedziela Zwykła

Bóg nas wezwał, abyśmy dostąpili chwały Jezusa Chrystusa. On chce naszego dobra. Udziela nam swego Ducha, obdarza przeróżnymi talentami, daje nam na pomoc Matkę Bożą. Także w naszym życiu mogą się dokonywać cuda. Wsłuchajmy się zatem w swoich sercach, co Bóg mówi do każdego z nas.

W dzisiejszą niedzielę na Mszy świętej o godz. 12:30 będzie obecna Schola Coram Deo et hominibus z parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie oraz Orkiestra Klarnetowa Państwowej Szkoły Muzycznej w Wadowicach. Po Mszy świętej odbędzie się koncert. Wykonane zostaną m.in.; suita kolęd rumuńskich, kolędy francuskie, angielskie, hiszpańskie i oczywiście polskie.
Koncert dedykowany jest siostrom Pallotynkom, które prowadzą ośrodek pomocy chorym i ochronkę dla dzieci w Kigali – stolicy Rwandy.

W niedzielę, 22 stycznia 2017 roku, Franciszkański Zakon Świeckich będzie przeżywał 130 rocznicę swojej obecności w parafii św. Mikołaja w Bielsku-Białej. Zapraszamy wszystkich Świeckich Franciszkanów i każdego komu przesłanie i misja Świętego Franciszka są bliskie na uroczystą Mszę świętą dziękczynną o godz. 17:00. Chcemy wspólnie podziękować Panu Bogu za dar obecności na przestrzeni 130 lat wszystkich, którzy stanowią i stanowili liczne grono członków tej wspólnoty. Jednocześnie będziemy prosili o powołania dla braci i sióstr. Z darem modlitwy dziękczynnej składamy serdeczne życzenia wszelkiej łaski i Bożego błogosławieństwa.

Katedralne kolędowanie i życzenia.
Serdecznie zapraszamy do Katedry w niedzielę 29 stycznia o godz. 17:00 wszystkie grupy parafialne na spotkanie Bożonarodzeniowe. Będzie naszą wielką radością obecność każdego, kto związany jest z naszą Katedrą. Zaproszenie kierujemy do Sióstr de Notre Dame i Sióstr Służebniczek, Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, Honorowej Straży, Duszpasterstwa Akademickiego, Róż Różańcowych, Apostolstwa Dobrej Śmierci, Oazy Dzieci Bożych, Młodzieży, Ministrantów, Lektorów, Biura RM, Zespołu Charytatywnego, Chóru, Neokatechumenatu. Ponadto zapraszamy wszystkich drogich Parafian. Oprawę artystyczną naszego spotkania zapewnią: aktor Kuba Abrahamowicz i muzyk Janusz Kohut oraz Parafialny Chór. Niech wspólne kolędowanie i podzielenie się opłatkiem będzie wyrazem wdzięczności za dar Bożego Narodzenia i wzajemnej życzliwości.

Na kartach Biblii wielokrotnie czytamy, że błogosławieństwo ma ogromną moc. Bóg obiecuje, że będzie błogosławił tobie i twoim dzieciom. Gest błogosławieństwa to wypowiedzenie dobrego życzenia. Rodzice błogosławią dzieci w czasie chrztu i przed przyjęciem sakramentu małżeństwa. Błogosławienie dzieci przez rodziców to wyraz miłości i niezwykłej troski. Źródło Objawienia poucza nas, abyśmy błogosławili, a nie złorzeczyli. Wśród wielu słów, czasami nawet złych, które wypowiadamy niepotrzebnie, słowa błogosławieństwa mają szczególne umocowanie i zakorzenienie w samym Bogu. Wypowiedziane błogosławieństwo i nakreślenie znaku krzyża na czole dziecka to gest pełen mocy, a także przebaczenia. Tym, który błogosławi jest Bóg, a Jego błogosławieństwo zawsze budzi życie. Zachęcamy drogich rodziców do tej pięknej praktyki błogosławienia swoich dzieci przed wyjściem z domu. Błogosławieństwo na drogę w postaci uczynionego krzyżyka i wypowiedziane z wiarą słowo Z Panem Bogiem, to nie tylko powrót do tradycji, ale także powierzenie dziecka Jego opiece. W naszej Katedrze dzieci będą błogosławione indywidualnie przez kapłana w każdą niedzielę, bezpośrednio po zakończeniu Mszy św. o godz. 11.00 i 12.30 przed ołtarzem.

Nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia odbywają się w każdy piątek o godz. 15.00, a Rozmowy z Jezusem o godz. 19.00.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbędzie się w dniach 18-25 stycznia 2017 roku. Zapraszamy na centralne nabożeństwo pod przewodnictwem Księdza Biskupa Romana Pindla, które odbędzie się w Katedrze Św. Mikołaja, w poniedziałek – 23 stycznia 2017 roku o godzinie 17:00. Słowo Boże wygłosi Zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Ksiądz Biskup Adrian Korczago. W związku z Tygodniem Ekumenicznym odbędą się także obchody Dnia Judaizmu (17 stycznia) oraz Dnia Islamu (26 stycznia).

X