Pożyczka

Pożycza samemu Panu – kto dla biednych życzliwy, za dobrodziejstwo On mu nagrodzi.

(Prz 19, 17)


X