Kolędujemy dla chorych dzieci z Rwandy

Nagranie: Ks. Antoni Młoczek, opracowanie: MZ

Tekst i zdjęcia: M.Szpak

W dniu 15 stycznia 2017 roku w bielskiej katedrze odbył się koncert kolęd w wykonaniu Orkiestry Klarnetowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Wadowicach pod kierunkiem Bartłomieja Koziny oraz Scholi Coram Deo Et hominibus ze skoczowskiej parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła. Muzycy i schola wykonali kolędy: angielskie, francuskie, hiszpańskie, rumuńskie i oczywiście polskie.

Schola przy parafii p.w. św.Apostołów Piotra i Pawła powstała w maju 2010 r. dzięki inicjatywie ks. Marcina Wróbla pod nazwą Coram Deo. Dyrygentem przez cztery lata do 2014 r. był Sebastian Wiśniewski, a od marca 2014 r. dyrygentem scholi pod nazwą Coram Deo et hominibus (Wobec Boga i ludzi) jest Katarzyna Kozina. Rozpiętość wiekowa członków scholi Coram Deo jest różna, począwszy od gimnazjalistów, studentów, aż po pracujących. Opiekunem z ramienia kościoła scholi jest ks. Tomasz Goździewicz.

Orkiestra Klarnetowa Państwowej Szkoły Muzycznej w Wadowicach działa od 2009 roku. Jej założycielem i prowadzącym jest Bartłomiej Kozina. Zespól liczy blisko dwudziestu muzyków, a jego członkami są klarneciści, którzy kształcą się pod kierunkiem Bartłomieja Koziny oraz Jacka Szymika w Państwowej Szkoły Muzycznej w Wadowicach.

Koncert dedykowany był siostrom Pallotynkom, które prowadzą ośrodek pomocy chorym i ochronkę dla dzieci w Kigali – stolicy Rwandy.

 

X