Tęsknota…

Hbr 8, 10 – Takie jest przymierze, które zawrę z domem Izraela w owych dniach, mówi Pan. Dam prawo moje w ich myśli, a na sercach ich wypiszę je, i będę im Bogiem, a oni będą Mi ludem.

Tęsknota. Tęsknota za Bogiem, za spełnieniem, miłością i dobrem, wpisana jest w serce każdego człowieka. To tęsknota nieustannie pobudza nas do szukania. Ten który nas stworzył i ukształtował zawsze jest na odległość naszego serca. Bliżej niż myślimy.

X