22 stycznia 2017 – 3 Niedziela Zwykła

W czasie swojej działalności Jezus Chrystus nauczał ludzi i mówił im o Królestwie swego Ojca. Dopiero potem leczył wszelkie choroby i wszelkie słabości. To dla nas podpowiedź, jak bardzo uważnie mamy słuchać Jego słów, które wypowiadał z mocą. Dlatego w czasie tej liturgii postarajmy się wsłuchać w Jego naukę.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan rozpoczął się 18 stycznia 2017 roku. Zapraszamy na centralne nabożeństwo pod przewodnictwem Księdza Biskupa Romana Pindla, które odbędzie się w Katedrze Św. Mikołaja, w poniedziałek – 23 stycznia 2017 roku o godzinie 17:00. Słowo Boże wygłosi Zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Ksiądz Biskup Adrian Korczago. W związku z Tygodniem Ekumenicznym odbędą się także obchody Dnia Islamu (26 stycznia).

Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej zaprasza wszystkich, którzy chcą pogłębić wiarę i wiedzę religijną, do udziału w katechezie dla dorosłych na temat: Fenomen rozwoju Kościoła pierwszych wieków. Wykład poprowadzi ks. dr Lucjan Bielas dnia 25 stycznia 2017 (środa) o godz. 18:30.

Wspólnota Nieustającego Różańca zaprasza na Jerycho Różańcowe w dniu 25 stycznia rozpoczęcie o godz. 18:00 w kaplicy Księży Pallotynów, Eucharystia o godz. 0:00. Od godz. 9:00 do 18:00 modlitwa będzie kontynuowana w Katedrze św. Mikołaja.

Katedralne kolędowanie i życzenia.

Serdecznie zapraszamy do Katedry w niedzielę 29 stycznia o godz. 17:00 wszystkie grupy parafialne na spotkanie Bożonarodzeniowe. Będzie naszą wielką radością obecność każdego, kto związany jest z naszą Katedrą. Zaproszenie kierujemy do Sióstr de Notre Dame i Sióstr Służebniczek, Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, Honorowej Straży, Duszpasterstwa Akademickiego, Róż Różańcowych, Apostolstwa Dobrej Śmierci, Oazy Dzieci Bożych, Młodzieży, Ministrantów, Lektorów, Biura RM, Zespołu Charytatywnego, Chóru, Neokatechumenatu. Ponadto zapraszamy wszystkich drogich Parafian. Oprawę artystyczną naszego spotkania zapewnią: aktor Kuba Abrahamowicz i muzyk Janusz Kohut oraz Parafialny Chór. Niech wspólne kolędowanie i podzielenie się opłatkiem będzie wyrazem wdzięczności za dar Bożego Narodzenia i wzajemnej życzliwości. W tym dniu nie będzie Mszy św. o godz. 17:00.

Na kartach Biblii wielokrotnie czytamy, że błogosławieństwo ma ogromną moc. Bóg obiecuje, że będzie błogosławił tobie i twoim dzieciom. Gest błogosławieństwa to wypowiedzenie dobrego życzenia. Rodzice błogosławią dzieci w czasie chrztu i przed przyjęciem sakramentu małżeństwa. Błogosławienie dzieci przez rodziców to wyraz miłości i niezwykłej troski. Źródło Objawienia poucza nas, abyśmy błogosławili, a nie złorzeczyli. Wśród wielu słów, czasami nawet złych, które wypowiadamy niepotrzebnie, słowa błogosławieństwa mają szczególne umocowanie i zakorzenienie w samym Bogu. Wypowiedziane błogosławieństwo i nakreślenie znaku krzyża na czole dziecka to gest pełen mocy, a także przebaczenia. Tym, który błogosławi jest Bóg, a Jego błogosławieństwo zawsze budzi życie. Zachęcamy drogich rodziców do tej pięknej praktyki błogosławienia swoich dzieci przed wyjściem z domu. Błogosławieństwo na drogę w postaci uczynionego krzyżyka i wypowiedziane z wiarą słowo Z Panem Bogiem, to nie tylko powrót do tradycji, ale także powierzenie dziecka Jego opiece. W naszej Katedrze dzieci będą błogosławione indywidualnie przez kapłana w każdą niedzielę, bezpośrednio po zakończeniu Mszy św. o godz. 11.00 i 12.30 przed ołtarzem.

Nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia odbywają się w każdy piątek o godz. 15.00, a Rozmowy z Jezusem o godz. 19.00.

Informujemy, że w nocy z 24 na 25 stycznia 2017 roku na terenach należących do katedry i parkingu miejskiego, rozgrywane będą konkurencje pozorujące zdarzenia medyczne i działania służb ratowniczych. W godz. Od 20:00 do 3:00 wokół katedry poruszać się będą karetki pogotowia i inne pojazdy ratownicze. Prosimy o niepozostawianie pojazdów w miejscach zwyczajowego parkowania wokół katedry jak i na parkingu.

X