Rocznica święceń kapłańskich Księdza Proboszcza

31 stycznia 2017 r. w bielskiej katedrze odbyła się uroczystość z okazji 30 rocznicy święceń kapłańskich ks. proboszcza Antoniego Młoczka. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. Antoni Młoczek wspólnie z ks. dr Romanem Buchtą – Dyrektorem Wydziału Katechetycznego archidiecezji katowickiej. Ksiądz dr Roman Buchta, wygłosił pełną ekspresji homilię nawiązującą do dzisiejszej Ewangelii (Mk 3,21-43) zakończoną życzeniami dla księdza Antoniego, by łaska Ducha Świętego towarzyszyła mu w dalszych latach. W Mszy świętej uczestniczyły poczty sztandarowe, siostry zakonne oraz licznie zgromadzeni wierni, a swym śpiewem uroczystość uświetnił chór katedralny. Na zakończenie Eucharystii ks. Antoni Młoczek przyjmował serdeczne życzenia od grup działających przy parafii katedralnej.

Ksiądz kanonik Antoni Młoczek urodził się 16.08.1961 r.w Katowicach. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. biskupa Damiana Zimonia w katowickiej katedrze p.w. Chrystusa Króla w dniu 31.01.1987 r. Po święceniach pracował jako wikary w Chybiu w latach 1987-1989, a następnie w latach 1989-1990 r. w Mszanie. W następnych latach pracował jako wikariusz w bielskich parafiach w latach 1990-1994r w parafii p w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w latach 1994-1999 r. w parafii p w. św. Maksymiliana Kolbe. Z Bielska-Białej przeniesiony został na stanowisko proboszcza do parafii pw. św. Marcina w Ochabach, gdzie sprawował swój urząd w latach 1999 – 2008 r. W Ochabach za swoją działalność w pracy społecznej na rzecz sołectwa i Ochab otrzymał tytuł Zasłużonego dla Ochab. W latach 2008 – 2016 r. był proboszczem w parafii pw. Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Czechowicach-Dziedzicach, a od 4 września 2016 r.jest proboszczem bielskiej parafii katedralnej pw. św. Mikołaja.

Tekst i foto: M.Szpak

X