Pomnóż

Mk 8, 5-6 – Zapytał ich: Ile macie chlebów? Odpowiedzieli: Siedem. I polecił ludowi usiąść na ziemi. A wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali. I rozdali tłumowi.

Błogosławieństwo otwiera na dzielenie się. I to na takie dzielenie, które mnoży. Trzeba tylko umieć błogosławić to co mam. Umieć dostrzegać wartość tego. Wznieś swoje życie i to co posiadasz i błogosław. Wznieś je do Boga. A On pomnoży to, aby nasycić tym bardzo wielu.

X