Pszczoła [#034] Uszy psa

Chwyta za uszy psa, który biegnie – kto w cudze spory się miesza.

(Prz 26, 17)


X