Prof. Piotr Gryglewski o fotografowaniu kościołów z zewnątrz

Fotografowanie obiektów sakralnych z zewnątrz to prawdziwa sztuka. Powinna ona uwzględnić także nieco wiedzy z dziedziny historii architektury. Świątynie nie powstawały bowiem po to, żeby ładnie wyglądać w fotograficznych albumach. Często ograniczone niedużą przestrzenią, potrafiły zaskakiwać wiernych i pielgrzymów, którzy do nich docierali. Podstawowe kwestie związane ze spoglądaniem na kościoły przez obiektyw aparatu omawia prof. nadzw. dr hab. Piotr Gryglewski z Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego.

X