26 luty 2017 – 8 Niedziela Zwykła

Jako wspólnota Kościoła, stajemy przy ołtarzu naszego Zbawiciela, aby przyjąć uświęcająca moc Boga i oddać Mu przez to chwałę. Bóg wychodzi ku nam, nieustannie o nas dba, jak kochająca matka o swoje dzieci. Również i dziś przez Syna swego Jezusa Chrystusa pragnie zlewać na nas łaski. Chce On, abyśmy byli szczęśliwi – błogosławieni.

W naszej Katedrze dzieci są błogosławione indywidualnie przez kapłana w każdą niedzielę, bezpośrednio po zakończeniu Mszy św. o godz. 11.00 i 12.30 przed ołtarzem.

Nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia odbywają się w każdy piątek o godz. 15.00, a Rozmowy z Jezusem o godz. 19.00.

W środę przypada Popielec. Msze św. o godz. 7.00, 8.00, 9.00, 17.00 i 18.30.

W I piątek o godz. 17. 00 zapraszamy dzieci i dorosłych na Mszę świętą. Okazja do spowiedzi świętej w tym dniu będzie o godz. 16.30
W Wielkim Poście w piątek o godz. 17. 45 zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej wszystkich parafian. Zapraszamy także dzieci do wspólnego rozważania pod opieką dorosłych.
Gorzkie Żale wraz z rozważaniem pasyjnym i ucałowaniem relikwii Krzyża Św. odprawimy o godz. 18.00.

Rekolekcje dla Szkół Podstawowych i Gimnazjum odbędą się od 27, 28 i 29 marca.
Wielkopostne Spotkanie Ewangelizacyjne dla młodzieży odbędzie się 31 marca.
Rekolekcje Akademickie odbędą się 19, 20 i 21 marca.
Rekolekcje Parafialne – 19, 20, 21 i 23 marca – Trzeci tydzień Wielkiego Postu.
Rekolekcje Klubu Inteligencji Katolickiej – 6, 8, i 9 marca.

Straż Honorowa N. S. P. J. zaprasza na spotkanie w czwartek 2 lutego o godz. 15.45. Adoracja Najświętszego Sakramentu rozpocznie się o godz. 17.00.

W przyszłą niedzielę od 13.30 do 17.00 odbędzie się Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencjach Kościoła, Ojczyzny i Narodów Europy.

Zgodnie z sugestią Papieskiej Rady do spraw Dyscypliny Sakramentów, w katedrze nie będziemy spowiadać podczas sprawowania Mszy świętej.
Papieska Rada zaleca, aby wierni bez przeszkód słuchali Słowa Bożego i w pełni włączali się w sprawowaną Liturgię. To nie jest możliwe, gdy podczas Mszy św. przystępują do spowiedzi.
Kiedy zatem będziemy sprawować Sakrament Pokuty w naszej świątyni?
Do spowiedzi można będzie przystępować 15 min przed każdą Mszą św.
Dodatkowa spowiedź jest możliwa w czasie piątkowych Rozmów z Jezusem od 19.00 do 19.30 i w sobotę od 18.00 do rozpoczęcia Mszy św. o 18.30.

Przypominamy, że dla mieszkańców naszego miasta spowiedź odbywa się też w konfesjonale stałym w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa od poniedziałku do soboty w godz. 9.00 -12.00 i 14.00 -17.00. W tym miejscu spowiadają także nasi księża.
Ufamy, że wprowadzone w naszej świątyni zmiany w korzystaniu z sakramentu pokuty i pojednania przyczynią się do pełniejszego uczestnictwa w sprawowanej liturgii, bardziej otwierając nasze serca na łaski, którymi obdarza nas Pan Jezus w Eucharystii. Nowy porządek wejdzie w życie od I niedzieli Wielkiego Postu.

Zarząd Hospicjum im. św. Jana Pawła II informuje o możliwości odpisania na rzecz Stowarzyszenia 1% podatku dochodowego. Pod chórem wyłożone są ulotki z numerem KRS.

Foto: Robert Karp

X