Patrzeć sercem Boga…

Syr 17, 8 – Położył oko swoje w ich sercu, aby im pokazać wielkość swoich dzieł.

Mamy w sobie zdolność patrzenia oczami Boga. Dostrzegania w świecie Jego obecności, łaski i miłości.

Modlitwa uczy nas tego spojrzenia, pozwala doświadczać bogactw i tajemnicy świata, w którym żyjemy i Boga, który to wszystko stwarza swoim słowem.

X