Wieczór Pasyjny

Zapraszamy do naszej Katedry na Wieczór Pasyjny.

Wykonawcami koncertu będą Schola Coram Deo et hominibus ze Skoczowa oraz Chór Klarnetowy Państwowej Szkoły Muzycznej w Wadowicach.

Podczas Wieczoru Pasyjnego zespoły wykonają pieśni pasyjne w opracowaniu zarówno wokalnym, jak i wokalno-instrumentalnym.

Utwory przeplatane będą recytacją fragmentów Dzienniczka Siostry Faustyny.

Jako odpowiedzialni za to wydarzenie chcemy przekazać słuchaczom przesłanie Chrystusa, który powiedział św. Siostrze Faustynie:

Zdrój Miłosierdzia Mojego został otwarty na oścież włócznią na krzyżu dla wszystkich dusz…

X