25 lat diecezji bielsko-żywieckiej – rozmowa z bp. Romanem Pindlem

O efektach podziału administracyjnego sprzed 25 lat, w wyniku którego powstała m.in. diecezja bielsko-żywiecka, mówi jej ordynariusz biskup Roman Pindel. Duchowny zwraca uwagę w rozmowie na różnorodność religijną i kulturową, która składa się na bogactwo powołanej do życia ćwierć wieku temu diecezji, zauważa też, jak wydarzenie to wpłynęło na pobożność żyjących w tym regionie ludzi, powołania kapłańskie i dzieła kościelne. Przeczytaj…

X