Procesja Niedzieli Palmowej XXXII ŚDM

XXXII Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w Niedzielę Palmową w tym roku odbywał się pod hasłem-„Wielkie rzeczy uczynił mi wszechmogący a święte jest Jego Imię” (Łk.1,49). Jak co roku odbyła się procesja z palmami,a uczestniczyli przedstawiciele młodzieży z całej naszej bielsko-żywieckiej diecezji.Uroczysta procesja wyruszyła z pod kościoła p w. Trójcy Przenajświętszej do kościoła katedralnego p w. św.Mikołaja,a przewodniczyli jej ks.biskupi Roman Pindel, Piotr Greger wraz z licznymi kapłanami i diakonami.Na czele młodzież niosła symbole Światowych Dni Młodzieży ikonę Salus Populi Romani oraz krzyż.
W wygłoszonej homilii w bielskiej katedrze ks. biskup Roman Pindel nawiązał do pątniczki Egerii,która pierwsza w swoich dziennikach datowanych na lata osiemdziesiąte IV wieku opisała Niedzielę Palmową w Jerozolimie i od tego czasu rozpowszechniła się w krajach chrześcijańskiego Wschodu,a później w Kościele zachodnim.Jednocześnie powiedział,że mamy za co dziękować Bogu,a przede wszystkim za wielkie dobro,jakiego doświadczyliśmy w czasie trwania Światowych Dni Młodzieży, zarówno za ten czas w diecezjach w Polsce,jak i intensywny, czas ostatnich dni w Krakowie.Ksiądz biskup Roman Pindel przypomniał słowa papieża Franciszka z Orędzia na Trzydziesty Drugi Światowy Dzień Młodzieży o zapowiedzi,dotyczącej organizacji w październiku 2018 roku,Synodu Biskupów na temat:”Młodzież,wiara i rozeznanie powołania”. Zaznaczył,że wolą papieża jest,by istniała wielka zgodność między przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży w Panamie,a procesem synodalnym w diecezjach.Na zakończenie ks. biskup Roman Pindel powiedział do zgromadzonej młodzieży,”Mam nadzieję,że sami staniecie się ewangelizatorami,ale także inicjatorami działań,pomagającym przyprowadzić do Kościoła tych,którzy odeszli i osadzić mocno w nim tych,którzy się wahają”. Uroczystą Eucharystię uświetniła swoim śpiewem Schola Ruchu Światło i Życie,a w nawie bocznej można było obejrzeć wystawę fotograficzną przedstawiającą dwudziestopięciolecie powstania Ruchu Światło i Życie w naszej bielsko-żywieckiej diecezji.Po zakończonej Eucharystii na młodzież czekała tradycyjna grochówka.Na zakończenie pragnę dodać,że największą i najładniejsza palmę wykonała młodzież z parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła z Jaworzynki,a drugą co do wielkości harcerze z bielskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Autor: Marian Szpak

X