Wielki Czwartek – Msza Krzyżma Świętego

W Wielki Czwartek w godzinach porannych, w bielskiej katedrze odbyła się Msza Krzyżma z poświęceniem olejów przeznaczonych do chrztu,bierzmowania,sakramentu kapłaństwa oraz przy namaszczeniu chorych. Podczas Mszy świętej nastąpiło odnowienie przyrzeczeń kapłańskich,kapłanów naszej diecezji bielsko-żywieckiej.Mszę świętą koncelebrował ks.biskup Roman Pindel wraz z ks.biskupami;Tadeuszem Rakoczym i Piotrem Gregerem wraz z setkami księży z terenu diecezji bielsko-żywieckiej.W wygłoszonej homilii ks.biskup Roman Pindel nawiązał do dwudziestopięciolecia naszej diecezji przypomniał,że ćwierć wieku temu ks.prałat Tadeusz Rakoczy przyjął święcenia biskupie,krótko potem dokonał ingresu do bielskiej katedry,a już szesnastego maja 1992r namaścił pierwszych diecezjalnych kapłanów. Ksiądz biskup Roman Pindel powiedział,że kapłani muszą być świadkami odkupienia w świecie taki,jakim jest.”Kapłan ma być świadkiem wobec człowieka niewierzącego,który utracił nadzieję,odszedł od Boga.Ma być świadkiem odkupienia w Jezusie Chrystusie.Ma wzywać do nawrócenia i podjęcia nowego życia”. „Wybrałeś nas bez żadnych zasług,obdarowałeś nas hojnie do tego,aby skutecznie pełnić w świecie posłannictwo.Jakie?Najważniejsze,kluczowe dla świata,dla człowieka i zbawienia,być w świecie świadkiem odkupienia.”Na zakończenie ks.biskup Roman Pindel zaapelował do kapłanów,by w liturgii Krzyżma przenikała ich wielka prośba za siebie i owocne trwanie w kapłaństwie i w misji Chrystusa Pana.
W czasie Eucharystii księża biskupi Roman Pindel,Piotr Greger wraz z księżmi Markiem Studenskim i Sławomirem Zawadą wręczyli krzyże stu trzydziestu jeden z pięćdziesięciu sześciu parafii naszej diecezji bielsko-żywieckiej młodym animatorom służby liturgicznej.Natomiast księża naszej diecezji,którzy obchodzili pięćdziesięciolecie i dwudziestopięciolecie otrzymali z rąk księdza biskupa Romana Pindla pamiątkowe tuby z jubileuszowymi życzeniami..Eucharystię Krzyżma zakończyło uroczyste błogosławieństwo ks.biskupa Romana Pindla.

Marian Szpak

X