Liturgia Wielkiego Czwartku w bielskiej katedrze

W wieczornej liturgii Wielkiego Czwartku przewodniczył ks.biskup Roman Pindel wraz kapłanami katedralnymi na czele z ks.proboszczem Antoni Młoczkiem i emerytowanym ks.proboszczem Zbigniewem Powadą.
W wygłoszonej homilii ks.biskup Roman Pindel nawiązał do czytanej Ewangelii ( 13,1-15) o wyjątkowej Ostatniej Wieczerzy spożywanej przez Jezusa ze swoimi uczniami.Uczniowie zapamiętali trzy szczególne elementy tego wydarzenia,Jezus myje uczestnikom wieczerzy nogi,wskazuje na chleb i wino,jako na Jego Ciało i Krew,a następnie poleca powtarzać tę wieczerzę na Jego pamiątkę.Ksiądz biskup Roman Pindel wyjaśnił,że gest umycia nóg ma symbolizować sytuację przemiany serca,”aby ten,który umywa nogi,jak i świadkowie tego gestu,stali się gotowi służyć innym,zwłaszcza tym,którym trudno jest służyć”. Na zakończenie homilii ks.biskup Roman Pindel dodał,”Niech dramatyzm wydarzeń Wielkiego Czwartku i tragizm Wielkiego Piątku,nas nie zasmuca.To cena naszego zbawienia,ale miara miłości,jaką ma Bóg do człowieka.A nam pozostaje być wdzięcznym Bogu,ze znalazł nam takiego Odkupiciela”. Po wygłoszonej homilii ks.biskup Roman Pindel obmył i ucałował nogi dwunastu mężczyznom. Po modlitwie i komunii świętej,grupy parafialne wraz ze służbą liturgiczną wręczyły kwiaty księdzu biskupowi oraz kapłanom uczestniczącym w liturgii.Na zakończenie wieczornej liturgii Wielkiego Czwartku w procesji ks. biskup Roman Pindel wraz z kapłanami i służbą liturgiczną przeniósł Ciało Chrystusa do tzw.”Ciemnicy”,bocznego ołtarza w katedrze,gdzie nastąpiła adoracja,która będzie trwać do Wielkiego Piątku.

Autor: Marian Szpak

X