Liturgia Wielkiego Piątku

W liturgii Wielkiego Piątku w bielskiej katedrze przewodniczył: ks.biskupi Piotr Greger.W liturgii Męki Pańskiej udział wzięli ks.biskup Tadeusz Rakoczy wraz kapłanami katedralnymi na czele z ks.proboszczem Antonim Młoczkem i ks.proboszczem seniorem Zbigniewem Powadą.
W wygłoszonej homilii ks.biskup nawiązał do Ewangelii św.Jana Męki Pańskiej (J 18,1-19,42 i J19,28-37),jak i również do pozostałych trzech Ewangelistów też opisujących Mękę Jezusa Chrystusa.Ewangelia św.Jana najbardziej oddaje opis Męki Pańskiej,której był on bezpośrednim uczestnikiem.W Wielki Piątek nie sprawuje się liturgii eucharystycznej,samo słowo,osoba Jezusa Chrystusa,wydarzenie Jego męki i śmierć są najważniejsze.
„W tym dniu zatapiamy się jeszcze mocniej niż zwykle w rozważaniu słowa Bożego i adoracji znaku krzyża.Wszystko jest podyktowane tym,byśmy przebudzili się z religijnego letargu,potrafili wyjść z obszaru psychologii i religijności tłumu,aby coraz bardziej stawać się uczniami Jezusa”.
Na zakończenie ks.biskup Piotr Greger powiedział,że „mamy być ludźmi zdolnymi i gotowymi do osobistego opowiedzenia się po Jego stronie,z pełną akceptację wymagań,jakie zawiera tajemnica Chrystusowej miłości objawionej poprzez mękę,cierpienie,śmierć na drzewie krzyża”. Po zakończonej homilii nastąpiło główne wydarzenie liturgii Wielkiego Piątku-Adoracja Krzyża,podczas której biskupi, kapłani,siostry zakonne,służba liturgiczna wraz wiernymi całowali rany Jezusa Chrystusa na krzyżu.Po Komunii Świętej,ks.biskup Piotr Greger w uroczystej procesji przeniósł monstrancję przykrytą białym całunem do kaplicy adoracji, symbolizującej Grób Pański, przy którym rozpoczęła się adoracja do godziny 24,oo.

Autor: Marian Szpak

X