Bliskie Spotkania – Perfekcjonizm

Perfekcjonizm wydaje się być bardzo pożądaną cechą dzisiejszego człowieka – rzecz o wadach, które jawią się jako zalety.

X