Przesłanie papieża Franciszka przed pielgrzymką do Egiptu

Papież Franciszek w przededniu pielgrzymki do Egiptu kieruje do chrześcijan i muzułmanów wezwanie do pokoju i braterstwa.

X