Z darem Eucharystii

W tym roku w katedralnej parafii św. Mikołaja do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiła prawie 100-osobowa grupa dzieci.
W trakcie Białego Tygodnia dzieci uczestniczyły we Mszach Świętych i Nabożeństwach Majowych sprawowanych przez ks. proboszcza Antoniego Młoczka. – W codziennych rozważaniach staraliśmy się pogłębiać naszą wiedzę na temat uczestnictwa w Eucharystii, aby jak najlepiej przeżywać każde spotkanie z Panem Jezusem. To wiązało się z większym niż zwykle zaangażowaniem dzieci, które przygotowywały śpiewy, kazaniami poświęconymi symbolice poszczególnych elementów Mszy Świętej, a podczas liturgii eucharystycznej zbliżały się do ołtarza, by modląc się i obserwując z bliska jak najpełniej uczestniczyć we Mszy św. To była też okazja, by chłopcy spróbowali pełnić posługę ministrantów – mówi proboszcz.

Zwieńczeniem tego uroczystego wprowadzenia młodych parafian w uczestnictwo w Eucharystii była rodzinna pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wzięło w niej udział blisko 200 osób: dzieci i rodziców. – Tam uczestniczyliśmy we Mszy Świętej i nabożeństwie dziękczynnym za Boży dar Eucharystii. Dało się zauważyć wielkie skupienie i uwagę, z jakimi dzieci pierwszokomunijne brały udział w tej modlitwie. Potem wyszliśmy też na Dróżki Pana Jezusa i Maryi – dodaje ks. Młoczek.

X