Rocznica Wczesnej Pierwszej Komunii Świętej

W środę 3 maja w czasie Eucharystii o godz. 9.30 przeżywaliśmy rocznicę Wczesnej Komunii Świętej. Rok temu po raz pierwszy Ciało Chrystusa przyjęli: Maria, Marta, Gabrysia, Natalia, Patrycja, Maria, Sara, Staś i Wojtek.
Do sakramentu Pokuty i Pojednania oraz Eucharystii dzieci przygotowywały się przez cały rok, uczestnicząc wraz z rodzicami w cotygodniowej katechezie prowadzonej przez s. Terencję. Owocem Wczesnej Komunii Świętej było m.in. zobowiązanie Pierwszych Piątków Miesiąca, które dzieci wraz z najbliższymi starają się kontynuować. Uroczystość rocznicowa była okazją do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, wspólnego śpiewu, oprawy liturgicznej przygotowanej przez najmłodszych oraz ich bliskich. Idea Wczesnej Komunii Świętej jest szczególnym darem Kościoła pozwalającym na jeszcze głębsze i ściślejsze przeżycie tajemnicy Pana Jezusa w Eucharystii.
Rok poprzedzający to wydarzenie pozwala na poznanie prawd wiary opowiedzianej słowem i obrazem.

Nieodzowne jest ścisłe zaangażowanie najbliższych pomagających kilkuletnim dzieciom odkryć czym jest spowiedź święta, czym przyjęcie Jezusa do serca, jakie znaczenie ma ten szczególny dar, który stał się udziałem najmłodszych na etapie wczesnoszkolnym, ale także w przypadku kilkorga dzieci – już w momencie uczęszczania do przedszkola.

Sylwia Mazurczak

X