Piąte Rozmowy poświęcone

Już po raz piąty 21 czerwca w bielskiej katedrze św. Mikołaja odbyły się „Rozmowy poświęcone”, z udziałem biskupa Piotra Gregera i ks. Jacka Pędziwiatra, przy blasku świecy zapalonej  ogniem paschału, podanym przez ks. Antoniego Młoczka, proboszcza katedry. Spotkanie odbyło się przy katedralnej chrzcielnicy, a jego tematem był sakrament chrztu.
Bp Piotr przypomniał, że w pierwszych wiekach Kościoła udzielano chrztu tylko raz w roku, w czasie Wigilii Paschalnej, w baptysteriach, budowanych w pobliżu świątyń katedralnych. Do baptysteriów wchodziło się w szatach fioletowych od strony zachodniej i po chrzcie poprzez zanurzenie wychodziło się w białych szatach od strony wschodniej, po którym następowała procesja nowo ochrzczonych z zapalonymi świecami do świątyni.


Najpiękniejsze baptysterium znajduje się we Florencji w pobliżu katedry, zbudowane na planie ośmiokąta z wrotami od strony wschodniej przedstawiającymi po lewej stronie scenami ze Starego Testamentu, a natomiast po prawej stronie sceny z Nowego Testamentu, całość pokryta złotem. Dawne baptysterium do dzisiejszej chrzcielnicy dzieli długa droga. Dopiero papież Benedykt XV w ogłoszonym Kodeksie prawa kanonicznego dwudziestego siódmego maja 1917 r., wprowadził obowiązek posiadania przez kościół parafialny źródła chrzcielnego. Czara chrzcielnicy ma posiadać kształt ośmioboku, symbolu harmonii i doskonałości. Musi być kamienna lub wykonana ze szlachetnego metalu. Chrzcielnica powinna być umiejscowiona w w miarę możliwości w kaplicy od strony północnej, a nie powinna znajdować się w przestrzeni prezbiterium.
Na koniec spotkania bp Piotr Greger oraz ks. Jacek Pędziwiatr odpowiadali na pytania, dotyczące chrztu w sytuacji zagrożenia życia oraz warunków pozwalających na zostanie rodzicami chrzestnymi w Kościele katolickim. Dowiedzieliśmy się, że przy obecnej chrzcielnicy znajdującej się w katedrze, w latach siedemdziesiątych został ochrzczony Grzegorz Przemyk.
Na zakończenie „Rozmów poświęconych” bp Piotr Greger udzielił zebranym błogosławieństwa.
Następne spotkanie w bielskiej katedrze odbędzie się po wakacjach, 5 września.
X