Pomoc prawna w Caritas

Informujemy, iż od lipca 2017 r. w siedzibie Fundacji Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej przy ul. Stefana Okrzei 2 (budynek Lenko) 43-300 Bielsko-Biała w każdą ostatnią środę miesiąca (26 lipca, 30 sierpnia, 27 września, 25 października, 29 listopada i 27 grudnia 2017 roku) pomiędzy godziną 12:00 a 13:00 będą udzielane bezpłatne porady prawne (w określonym poniżej zakresie).

Świadczona pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

  1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
  3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Porady prawne będą udzielane przez radcę prawnego Tomasza Gondko z Kancelarii Radcy Prawnego Tomasza Gondko w Bielsku-Białej.

Pierwszy dyżur radcy prawnego będzie miał miejsce w dniu 26.07.2017 r. w godzinach od 12:00 do 13:00.

W celu rezerwacji wizyty prosimy o kontakt pod nr tel. Caritas: +48 734 176 648 w godzinach otwarcia biura.

X