24 września 2017 – 25 niedziela zwykła

ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO

Dzień poświęcenia kościoła jest do pewnego stopnia porównywalny z chrztem człowieka. Człowiek staje się świątynią Boga przez chrzest; budynek – przez poświęcenie i namaszczenie.
Dzisiaj dziękujemy Bogu, że pozwolił wznieść, z Jego darów, kościół katedralny – tę „arkę przymierza”, stały symbol Jego zbawczej obecności wśród nas. Spoglądamy z dumą i radością na tę świątynię także dlatego, że jest ona znakiem wszystkich wierzących i każdego z osobna. Słowem „Kościół” określamy bowiem wszystkich wierzących w Chrystusa i przez chrzest oddanych Mu na własność. Tym samym słowem nazywamy także poświęcony i namaszczony budynek – miejsce, w którym dostępujemy Bożego miłosierdzia i otrzymujemy pokarm na życie wieczne. Wdzięczni za dar parafialnego kościoła możemy śpiewać: „Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych, nie damy pogrześć wiary. (…) Bronić będziemy Twoich dróg. Tak nam dopomóż Bóg”.

  1. Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza na katechezę dla dorosłych w środę, 27 września, o godz. 18.30. Wykład zatytułowany „Sobory i synody w Kościele” poprowadzi ks. dr Lucjan Bielas z UPJPII.
  2. W czwartek, 28 września, zapraszamy katechetów, rodziców i dzieci, które w tym roku szkolnym przygotowują się do I Komunii Świętej na Mszę św. o godz. 17.00.
  3. W piątek, 29 września, o godz. 15.30 odbędzie się spotkanie wszystkich katechetów pracujących na terenie naszej parafii.
  4. W przyszłą niedzielę, 1 października, Wspólnota Nieustającego Różańca będzie prowadziła comiesięczną adorację w godz. od 13.30 do 17.00.
  5. We wtorek, 3 października, odbędą się kolejne „Rozmowy poświęcone”.
  6. We wtorek, 10 października, odbędzie się pierwsze spotkanie w ramach zapowiedzianej „Akademii miłości” zatytułowane „Jak funkcjonują wyjątkowo zdrowe rodziny?”.
X