Mikołajkowe bieganie

Sympatycy biegania mogą wziąć udział w 5. Biegu Mikołajkowym, organizowanym w naszym mieście 2 grudnia o 12.00.

Dajmy wyraz naszej czci dla patrona – św. Mikołaja – również poprzez taką formę aktywności, która pozwala zatroszczyć się o zdrowie i dobrą kondycję. Zachęcamy parafian do uczestnictwa w biegu, a na biegacza z naszej parafii, który osiągnie najlepszy rezultat, na mecie czekać będzie nagroda specjalna ufundowana przez księdza proboszcza!

Uczestnicy pobiegną na dystansie 6 km, a trasa obejmie 2 pętle po 3 km i będzie wyznaczona na terenie lotniska w Bielsku-Białej Aleksandrowicach. Zgłoszenia: www.datasport.pl, www.asir.pl, w terminie do 26.11.2017 r. Organizator zaprasza uczestników do startu w czapeczkach, lub innych atrybutach mikołajkowych.

Komunikat organizacyjny

 1. Organizatorzy: Agencja Sportu i Reklamy Andrzej Filipiak, Szkoła Pływania NEMO.
 2. Partnerzy: Miasto Bielsko-Biała, Aeroklub Bielsko-Bialski.
 3. Termin: 2.12.2017 r. godz. 12:00.
 4. Trasa: 6 km – 2 pętle po 3 km. /nawierzchnia trawiasta – bieg przełajowy/. – teren lotniska Bielsko-Biała Aleksandrowice ul. Cieszyńska 321 N49*48’18″E19*00’07”
 5. Uczestnictwo: Do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat i posiadają aktualne badania lekarskie, lub podpiszą oświadczenie o zdolności do biegu /niepełnoletni – wymagana zgoda opiekuna prawnego na uczestnictwo w biegu/.
 6. Zgłoszenia: www.datasport.pl, www.asir.pl, w terminie do 26.11.2017 r.
 7. Opłata startowa: 30 zł /brutto/ za pośrednictwem płatności elektronicznych bezpośrednio po internetowej rejestracji w terminie do 26.11.2017 r. W uzasadnionych przypadkach możliwy jest zwrot do 7 dni od daty wpłaty, jednak nie później niż 10 dni przed datą zawodów. We wszystkich sprawach płatności elektronicznych prosimy o kontakt mailowy pod adresem platnosci@datasport.pl Opłata startowa w biurze zawodów 40 zł /brutto/ w dniu 02.12.2017r.
  W przypadku wnoszenia opłaty startowej gotówką w biurze zawodów należy przy zgłoszeniu zaznaczyć opcję: „płacę w biurze zawodów”, a potwierdzenie rejestracji przesłane mailem wydrukować i zabrać ze sobą do biura zawodów. Koszty udziału i noclegów ponosi uczestnik lub instytucje delegujące, koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.
 8. Klasyfikacja i nagrody:
  Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn za 1 miejsce – puchar,
  za miejsca 1-3 – nagrody rzeczowe DECATHLON BIELSKO-BIAŁA.
  Klasyfikacja wg kategorii wiekowych za miejsca 1-3 nagrody rzeczowe HI-TEC
  mężczyźni:
  16-19 lat
  20-29 lat
  30-39 lat
  40-49 lat
  50-59 lat
  pow. 60 lat
  kobiety:
  16-19 lat
  20-29 lat
  30-39 lat
  40-49 lat
  pow. 50 lat
  Każdy uczestnik otrzyma:
  opaskę na głowę, nr startowy z agrafkami, wodę mineralną, reklamówkę, worek na odzież w depozycie. Na mecie herbata i drożdżówka.
  Pierwszych 400 na mecie – medal.
  Organizator wręczy nagrody specjalne /nin. za najciekawsze stroje mikołajowe/.
 9. Biuro zawodów: czynne w dniu 2.12.2017r. od godz. 930 do zakończenia zawodów w siedzibie Aeroklubu w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 321.
 10. Weryfikacja zgłoszeń, wydawanie numerów startowych: 2.12.2017r. w godz. 9.30-11.30.
 11. Postanowienia końcowe:
  Organizator zaprasza uczestników do startu w czapeczkach, lub innych atrybutach mikołajkowych.
  Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów elektronicznych wbudowanych w numer startowy i zabezpieczony pianką. Numer startowy powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją. Numer jest własnością uczestnika i nie podlega zwrotowi. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 50-ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg. czasu brutto liczonego od momentu strzału startera. Dla zachowania jak najlepszych warunków sportowej rywalizacji na trasie uczestnicy ustawiają się na starcie w kolejności od najszybszych do najwolniejszych. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas trwania zawodów. Organizator nie zapewnia upominków dla biegaczy zgłoszonych po terminie. Decyzje sędziego głównego są ostateczne.
  Limit czasu na ukończenie biegu 60 minut.
X