Podsumowujemy, ale patrzymy w przyszłość

Czas historycznych podsumowań związanych z zakończeniem roku kalendarzowego czasem prowadzi nas do zaskakujących refleksji. Wydaje nam się, że przeżywamy wyjątkowe trudności i problemy. Tymczasem wystarczy sięgnąć głębiej choćby w przeszłość naszej parafii, by zdać sobie sprawę, że trudności minionego roku wcale nie były tak dotkliwe, gdy się je zestawi z tragicznymi latami pożarów, wojen i chorób, których doświadczyli nasi przodkowie.
Patrząc na nasze doświadczenia trzeba z mądrością i rozwagą uznać, że to po prostu wyzwania, które stoją przed nami i szukać dróg jak najlepszego ich rozwiązania. W razie trudności nie musimy popadać w przesadny pesymizm i widzieć wszystko w czarnych barwach. Wystarczy przysłowiową szklankę widzieć pełną do połowy, a nie w połowie pustą.
Dlatego proponujemy, byśmy wspólnie próbowali pokonywać trudności, wzajemnie umacniając swój entuzjazm i chęć działania.
Choć uwagi te poprzedzają podsumowanie naszych spraw finansowych i gospodarczych w 2017 roku, ufamy, że wnioski mogą przyczynić się także do poprawy naszych wzajemnych relacji i umocnić naszego wspólnotowego ducha.
W tej perspektywie, w paru zdaniach chciałbym przedstawić nasze parafialne życie ujęte w liczby, statystyki i wydarzenia. One w pewien sposób oddają nasze starania, obecne troski i ilustrują naszą religijność.

Statystyka parafialna

 • Chrzty – 60
 • Śluby – 21
 • Zgony – 112
 • Rozdzielona komunia św. – 141 690
 • Sakrament chorych w szpitalach – 795
 • Sakrament chorych w parafii – 94
 • Pierwsza Komunia Święta – 105
 • Sakrament bierzmowania – 49

Z uwagi na zabytkowy charakter świątyni i parafialnych zabudowań koszty utrzymania są wysokie.

Finansowe informacje i koszty utrzymania parafii

 • opłaty za gaz i energię elektryczną – 28 tys. 631 zł
 • opłaty za energię cieplną – 68 tys. 118 zł
 • opłata za wywóz śmieci /cmentarz/ – 49 tys. 690 zł
 • remonty i inwestycje – 170 tys. 905 zł
 • Parafia ponadto prowadzi stałe wsparcie charytatywne.

Te wydatki pokrywamy przede wszystkim z ofiar wiernych, dlatego bardzo dziękujemy każdemu, kto troszczy się o utrzymanie naszej parafii. Jesteśmy też wdzięczni za wszelkie sugestie i inicjatywy pozwalające optymalnie gospodarować środkami naszej wspólnoty – ku jej dobru.
Dziękujemy wszystkim tym, którzy angażują się w różnorodne działania na rzecz parafii i jednocześnie prosimy o spojrzenie ze zrozumieniem na utrudnienia z prowadzonych przy parafii prac i remontów.

Ks. Antoni Młoczek, proboszcz

X