Grupy Parafialne

Honorowa Straż Pana Jezusa
ks. Wiesław Greń
Duszpasterstwo Akademickie
ks. Wiesław Greń
Róże Różańcowe
ks. Łukasz  Mieszczak
Apostolstwo Dobrej Śmierci
ks. Mieczysław Jonik
Franciszkański Zakon Świeckich
ks. Wiesław Greń
Oaza Dzieci Bożych
ks. Mieczysław Jonik
Młodzież
ks. Mieczysław Jonik
Ministranci
ks. Łukasz  Mieszczak
Lektorzy
ks. Łukasz  Mieszczak
Biuro RM
ks. Łukasz  Mieszczak
Chór
ks. Antoni Młoczek

Historia chóru parafii św. Mikołaja

Chór parafii św. Mikołaja powstał w 1946 r. z inicjatywy ówczesnego organisty Władysława Linderta. Pierwszy dyrygent zaszczepił młodym ludziom pasję wspólnego śpiewania i ta pasja połączyła ich na długie dziesięciolecia. Towarzyszył im też duch apostolskiej służby i ogromnego zaangażowania we wspólne śpiewanie na Bożą chwałę. Od początku swojej działalności chór brał czynny udział we wszystkich uroczystościach parafialnych, ale także uczestniczył w obchodach diecezjalnych oraz w inicjatywach artystycznych. W tym okresie chór wykonał Mszę G-dur Franciszka Schuberta wspólnie z Orkiestrą Polskiego Radia w kościele garnizonowym w Katowicach. Wystąpił też razem z Orkiestrą Filharmonii Śląskiej z koncertem podczas poświęcenia katedry Chrystusa Króla w Katowicach. Brał też udział w inscenizacji „Krakowiaków i Górali” w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej.

Następcą Władysława Linderta na stanowisku dyrygenta chóru został Stefan Prochownik. W tym czasie chór prowadził ożywioną działalność koncertową nie tylko w macierzystej parafii, ale w wielu okolicznych kościołach.

W 1983 r. dyrygentem chóru został Tadeusz Czerniawski. W tym czasie nawiązana została współpraca z bielskim Klubem Inteligencji Katolickiej i chór wielokrotnie występował podczas corocznych Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, wykonując m.in. „Akatyst”, bizantyjski hymn ku czci Bogarodzicy.

Od 1992 r., kiedy kościół św. Mikołaja został podniesiony do rangi katedry, chór uczestniczy w najważniejszych wydarzeniach nowej diecezji bielsko-żywieckiej. W maju 1992 r. śpiewał podczas ingresu pierwszego biskupa bielsko-żywieckiego: bp. Tadeusza Rakoczego. Nadal też występował w innych świątyniach. W 1996 r. w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach chór śpiewał w czasie Mszy Świętej transmitowanej przez Telewizję Polską. Koncertował też m.in. w bazylice na Jasnej Górze oraz na Międzynarodowym Przeglądzie Chórów w Jastrzębiu-Zdroju w 2004 r. Występował też w Czechach i Austrii.

W 2006 r. chór otrzymał list gratulacyjny biskupa Tadeusza Rakoczego z okazji 60-lecia działalności.

Zespół Charytatywny
ks. Mieczysław Jonik
Rozmowy z Jezusem
ks. Antoni Młoczek
Neokatechumenat
ks. Łukasz  Mieszczak
X