Tag - Słowo

Na co patrzysz?

Jr 7, 24 – Ale nie usłuchali ani nie chcieli słuchać i poszli według zatwardziałości swego...

Nawrócić się…

Dn 3, 41 – Teraz zaś postępujemy za Tobą z całego serca, odczuwamy lęk przed Tobą i szukamy...

Szukając Jezusa

Łk 2, 49 – Lecz On im odpowiedział: Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że...

Wróć…

Łk 15, 20 – Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go...

Doskonały…

Mt 5, 48 – Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Bóg wzywa...

To co dobre…

Mt 7, 11 – Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż...

Idź i wołaj…

Jon 3, 2 – Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam...

Żyj Słowem Boga

Iz 55, 11 – tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw...

Na kolanach…

Syr 51, 13-14 – Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować, szukałem jawnie mądrości w...

Post…

Iz 58, 6-7 – Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać...

Zostaw…

Mk 10, 21-22 – Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź...

Patrzeć sercem Boga…

Syr 17, 8 – Położył oko swoje w ich sercu, aby im pokazać wielkość swoich dzieł. Mamy w sobie...

Przyjaciel…

Syr 6, 16 – Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia; znajdą go bojący się Pana. Przyjaciel...

Jakie jest moje dziś?

Syr 5, 7 – Nie zwlekaj z nawróceniem do Pana ani nie odkładaj tego z dnia na dzień: nagle...

Na trudny czas…

Ps 23, 1-2 – Psalm. Dawidowy. Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć...

Droga wiary…

Syr 2, 2-4 – Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie utrapienia...

Gdy działa Bóg…

Mk 9, 28-29 – Gdy przyszedł do domu, uczniowie Go pytali na osobności: Dlaczego my nie...

Przemienienie

Mk 9, 7 – I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn...

Ty jesteś Mesjasz

Mk 8, 29 – On ich zapytał: A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział Mu Piotr: Ty jesteś...

Wyjdź poza wieś…

Mk 8, 23 – On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną...

Pogoda ducha

Rdz 4, 6-7 – Pan zapytał Kaina: Dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura...

Pomnóż

Mk 8, 5-6 – Zapytał ich: Ile macie chlebów? Odpowiedzieli: Siedem. I polecił ludowi usiąść na...

Otwórz się

Mk 7, 33-34 – On wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął...

Pokora

Mk 7, 28 – Ona Mu odparła: Tak, Panie, lecz i szczenięta pod stołem jadają z okruszyn dzieci...

X