Pszczoła [#038] Rozmach

Rozmach jest chlubą młodzieży.

(Prz 20, 29)


X