Wieczór Pasyjny w naszej Katedrze

W niedzielę, 26.03.2017 r., w bielskiej Katedrze odbył się Wieczór Pasyjny – koncert w wykonaniu Scholi Coram Deo et hominibus ze Skoczowa pod kierunkiem Katarzyny Koziny oraz Chóru Klarnetowego Państwowej Szkoły Muzycznej z Wadowic pod kierunkiem Bartłomieja Koziny.

Schola oraz Chór wykonały utwory i pieśni pasyjne w opracowaniu wokalnym, jak i wokalno – instrumentalnym, a Magda Piekarczyk recytowała fragmenty Dzienniczka świętej Faustyny Kowalskiej. Głównym mottem było przesłanie Jezusa Chrystusa, który powiedział świętej siostrze Faustynie:
Zdrój Miłosierdzia mojego został otwarty na oścież włócznią na krzyżu dla wszystkich dusz…

Tekst i zdjęcia: Marian Szpak

X