Uroczystości 100-lecia objawień fatimskich

13 maja w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej w Bielsku-Białej odbyły się uroczystości 100-lecia objawień w Fatimie.

W uroczystej Mszy świętej przewodniczył ks. biskup Roman Pindel wraz z kapłanami naszej diecezji. Oprócz licznie zgromadzonych wiernych udział wzięli: przedstawiciele delegacji parafialnych naszej diecezji,reprezentanci zakonów i zgromadzeń zakonnych, przedstawiciele rządu, parlamentarzyści oraz władze samorządowe z prezydentem miasta Bielska-Białej Jackiem Krywultem wraz przewodniczącym Rady Miejskiej Jarosławem Klimaszewskim. W wygłoszonej homilii biskup Pindel nawiązując do słów zawartych w Ewangelii św. Łukasza, że bardziej na podziw i szacunek w oczach Boga zasługuje ten, „kto ma cielesne pokrewieństwo czy przebywa fizycznie blisko Jezusa,ale ten,kto słucha Słowa Bożego i je przyjmuje”. Wskazując,że Maryja,która była doskonałą uczennicą,słuchającą Słowa Bożego,pozostawiła po sobie Jedyne orędzie,słowa: „Uczyńcie wszystko,cokolwiek Syn mój wam powie”. Podczas Eucharystii biskup odczytał akt zawierzenia naszej diecezji bielsko-żywieckiej Niepokalanemu Sercu Najświętszej Marii Panny – „Pragnę zawierzyć Ci cały nasz Kościół rozciągający się od Oświęcimia do Rajczy i od Cieszyna do Inwałdu”.

„Matko Jezusa i Matko nasza,wejrzyj łaskawie na cały lud naszej diecezji,na wszystkie jej parafie i wszystkie rodziny.Niech Kościół bielsko-żywiecki od tej godziny przyjmie Cię do siebie,na wzór umiłowanego Ucznia,abyś to Ty otoczyła nas swoją Matczyną opieką.”
„Niech wszyscy obficie czerpią ze stołu Słowa Bożego i Eucharystii,a każda parafia staje się żywą wspólnotą wiary,która wydaje owoc przez dzieła miłości i miłosierdzia”.

Pod dokumentem zawierzenia podpisali się: ks.biskup Roman Pindel, wikariusz generalny ks.Marek Studenski, przedstawicielka zakonów i życia konsekrowanego s. Natalia Wałach, przedstawicielka ruchów i stowarzyszeń naszej diecezji Irena Olma oraz reprezentanci parafii, małżonkowie Lucyna i Robert Habowscy. Następnie odbyła się uroczysta procesja ulicami osiedla z figurą Pani fatimskiej. Na zakończenie po uroczystym błogosławieństwie biskupa Roman Pindel wraz wikariuszem generalnym ks. Markiem Studenskim przekazali delegatom parafii diecezji bielsko-żywieckiej pamiątkowe różance na znak jedności z Kościołem diecezjalnym.


Marian Szpak

X