17 grudnia 2017 – III Niedziela Adwentu

„Radujcie się zawsze w Panu” – głosi dziś antyfona na wejście. Adwent, jak zresztą całe chrześcijaństwo, zaprasza nas do radości. To ona jest miarą nadziei. Jeśli mimo wszystko – mimo smutku, niepowodzeń, zmęczenia – jest w nas wewnętrzna radość, to znaczy, że trwa nadzieja. Radość z tego, co przed nami, czego jeszcze nie widać, co jedynie daje się przeczuć w ledwie widocznych znakach, powoli przeradza się w pewność: „Pan jest blisko”.

 • W dzisiejszą niedzielę młodzież IV LO, realizując projekt „Pola nadziei”, będzie kwestować przed kościołem na rzecz Hospicjum o godz. 9.30, 11.00 i 12.30.
 • W tyle kościoła można nabyć opłatki i świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Prosimy o ofiarę nie mniejszą niż 5 zł. Ofiary składane przy tej okazji będą przeznaczone na pomoc charytatywną.
 • Roraty w naszej parafii odprawiane są od poniedziałku do piątku o godz. 17.30, a w sobotę o godz. 9.00.
 • Trwają odwiedziny duszpasterskie rodzin, które czują się związane z naszą parafią i chcą się spotkać z kapłanem. Plan odwiedzin wywieszony jest w gablotce i dostępny na stronie internetowej parafii.
 • W tym tygodniu odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną. Prosimy o zgłoszenia.
 • Okazja do spowiedzi przedświątecznej będzie w piątek w godz. od 17.00 do 20.00 i w sobotę w godz. od 7.00 do 11.30 oraz od 16.00 do 19.00.
 • Przyszła niedziela to 4 niedziela adwentu i jednocześnie wigilia Bożego Narodzenia, dlatego Msze św. będą odprawiane w porządku niedzielnym do godz. 12.30. Natomiast nie będzie Mszy św. o godz. 17.00, 19.00 i 20.00. Dopiero Pasterką o północy rozpoczniemy świętowanie Bożego Narodzenia.
 • Wichura, która przeszła nad naszym miastem, wywołując spustoszenie i niszcząc wiele drzew, nie oszczędziła także cmentarza przy ul. Grunwaldzkiej. Potężne drzewa przewrócone bądź wyrwane przez wichurę, padając uszkodziły wiele nagrobków. Wiatr naruszył także fragment dachu kaplicy i biura cmentarza.
  Powstaniu strat na cmentarzu nie zapobiegły realizowane wcześniej częściowe wycinki drzew na cmentarnych alejach. Przy każdej wycince posiadaliśmy potrzebne pozwolenia z Urzędu Miasta i Wydziału Zieleni, który dopiero po dokładnych oględzinach orzeka, czy drzewo można wyciąć. Wycinki dokonano tylko tam, gdzie istniały uzasadnione powody, a stan chorobowy drzew powodował zagrożenie. Mimo to działania, jakie podejmowaliśmy, kierując się roztropnością i odpowiedzialnością, budziły niejednokrotnie sprzeciw i niezadowolenie.
  Tymczasem gwałtowne burze powodują kolejne straty. Ostatnia wichura spowodowała duże zniszczenia. Oszacowanie ich wysokości będzie możliwe dopiero po szczegółowych oględzinach.
  Biorąc pod uwagę nasilanie się niebezpiecznych zjawisk pogodowych jesteśmy przekonani o konieczności dalszego prowadzenia na cmentarzu wycinki drzew zagrażających przewróceniem w czasie wichury. To jedyna słuszna decyzja, choć koszty takiego przedsięwzięcia są bardzo wysokie ze względu na dużą ilość tych drzew i konieczność nasady nowych.
  Ubolewamy z powodu uszkodzeń nagrobków. Osobom, które poniosły straty w postaci zniszczenia lub uszkodzenia nagrobków, pragniemy przypomnieć, że regulamin cmentarzy, także i naszego, informuje o możliwości indywidualnego ubezpieczenia nagrobków od ewentualnych zniszczeń czy wandalizmu.
  To bolesne doświadczenie jest dla nas wspólnym przykrym przeżyciem i dlatego prosimy o wyrozumiałość zarówno tych, którzy są przekonani o konieczności podjęcia stanowczych działań, jak też i tych, którzy do tej pory oceniali je krytycznie czy domagali się ich powstrzymania. Jednocześnie bardzo dziękujemy osobom, które niezwłocznie przystąpiły do porządkowania i prac naprawczych na naszym cmentarzu.
X