14 stycznia 2017 – 2 Niedziela Zwykła

Chodźcie, a zobaczycie – zachęcał Jezus uczniów do pójścia za Nim. To wezwanie dziś adresowane jest do nas, którzy pragniemy poczucia bezpieczeństwa, oparcia, sensu i celu w życiu. To wszystko znajdziemy – jak uczniowie – w Jezusie. Śpieszmy ku Temu, który pragnie nas prowadzić po drogach codzienności.

 • W całym Kościele powszechnym przeżywamy dziś Światowy dzień Migranta i Uchodźcy.
 • W środę, 17 stycznia, o godz.19.00 do salki przy ul. Schodowej 3 zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Akademii Miłości zatytułowane: Jak budować poczucie własnej wartości?
 • Od czwartku, 18 stycznia, rozpoczyna się w całym Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
 • Wszystkie nabożeństwa maryjne odprawiane w sobotę przed wieczorną Mszą św. będą rozpoczynać się o godz. 17.45.
 • Już po raz drugi zapraszamy do katedry w niedzielę, 28 stycznia, o godz. 16.30 wszystkie grupy parafialne oraz wszystkich parafian na spotkanie bożonarodzeniowe. Z wielką radością przywitamy każdego, kto czuje się związany z naszą parafią katedralną. Zaproszenie kierujemy do Sióstr de Notre Dame i Sióstr Służebniczek NMP, Franciszkańskiego Trzeciego Zakonu Świeckich, Honorowej Straży NSPJ, Duszpasterstwa Akademickiego, Róż Różańcowych, Apostolstwa Dobrej Śmierci, Oazy Dzieci Bożych, Młodzieży, Ministrantów, Lektorów, Rodziny Radia Maryja, Zespołu Charytatywnego, Chóru, Neokatechumenatu. Oprawę artystyczną naszego spotkania zapewnią: muzyk i wykonawca wielu przebojów Jacek Stachursky, dziecięca Kapela Beskidek oraz nasz Chór Katedralny pod dyrekcją Tadeusza Czerniawskiego.
 • Czas podsumowań związanych z zakończeniem roku kalendarzowego prowadzi nieraz do zaskakujących refleksji. Wydaje nam się, że przeżywamy wyjątkowe trudności i problemy. Tymczasem wystarczy sięgnąć głębiej, choćby w przeszłość naszej parafii, by zdać sobie sprawę, że trudności minionego roku wcale nie były tak dotkliwe, gdy się je zestawi z tragicznymi latami pożarów, wojen i chorób, których doświadczyli nasi przodkowie.
  Patrząc na nasze doświadczenia, trzeba z mądrością i rozwagą uznać, że to są po prostu wyzwania, które stoją przed nami i szukać dróg jak najlepszego ich rozwiązania. W razie trudności nie należy popadać w przesadny pesymizm i widzieć wszystko w czarnych barwach. Wystarczy przysłowiową szklankę dostrzegać pełną do połowy, a nie w połowie pustą. Dlatego proponujemy, byśmy wspólnie próbowali pokonywać trudności, wzajemnie umacniając swój entuzjazm i chęć działania.
  Choć uwagi te poprzedzają podsumowanie naszych spraw finansowych i gospodarczych w 2017 roku, ufamy, że wnioski mogą przyczynić się także do poprawy naszych wzajemnych relacji i umocnić naszego wspólnotowego ducha.
  W tej perspektywie, chcemy przedstawić nasze parafialne życie ujęte w liczby, statystyki i wydarzenia. One w pewien sposób oddają nasze starania, obecne troski i ilustrują naszą religijność.
  Statystyka parafialna:
  Chrzty – 60
  Śluby – 21
  Zgony – 112
  Rozdzielona komunia św. – 141 690
  Sakrament chorych w szpitalach – 795
  Sakrament chorych w parafii – 94
  Pierwsza Komunia Święta – 105
  Sakrament bierzmowania – 49
  Z uwagi na zabytkowy charakter świątyni i parafialnych zabudowań koszty utrzymania są wysokie.
  Finansowe informacje i koszty utrzymania parafii:
  opłaty za gaz i energię elektryczną – 28 tys. 631 zł
  opłaty za energię cieplną – 68 tys. 118 zł
  opłata za wywóz śmieci /cmentarz/ – 49 tys. 690 zł
  remonty i inwestycje – 170 tys. 905 zł
  Parafia ponadto prowadzi stałe wsparcie charytatywne.
  Te wydatki pokrywamy przede wszystkim z ofiar wiernych, dlatego bardzo dziękujemy każdemu, kto troszczy się o utrzymanie naszej parafii. Jesteśmy też wdzięczni za wszelkie sugestie i inicjatywy pozwalające optymalnie gospodarować środkami naszej wspólnoty – ku jej dobru.
  Dziękujemy wszystkim tym, którzy angażują się w różnorodne działania na rzecz parafii i jednocześnie prosimy o spojrzenie ze zrozumieniem na utrudnienia wynikające z prowadzonych przy parafii prac i remontów.
X