I Komunia Święta

Pierwsza Komunia Święta jest wielkim wydarzeniem dla parafii i dla całej rodziny, która przeżywa spotkanie dziecka z Jezusem Eucharystycznym. Przez cały rok katechetyczny, począwszy od września, przygotowujemy się do tego wyjątkowego dnia i święta. Do Pierwszej Komunii przystępuje dziecko przygotowane, które świadomie i w pełni będzie uczestniczyło w Eucharystii. Ten dar zmienia życie człowieka i jednoczy go z Bogiem. Od tego momentu możemy zawsze zbliżać się do ołtarza i przyjmować Chrystusa do swojego serca. Nie bez powodu czas przygotowania nazwany został Rokiem Wielkiej Przygody. Ważną rolę w tej Wielkiej Przygodzie pełnią rodzice i najbliższe otoczenie. Bliscy powinni towarzyszyć dziecku w tej niepowtarzalnej drodze zgłębiania tajemnicy sakramentu. Jest rzeczą ważną, by rodzice, którzy są pierwszymi katechetami swoich dzieci, mieli w całej pełni świadomość swojej odpowiedzialności za jak najlepsze ich przygotowanie do tego sakramentu. Temu wszystkiemu mają służyć między innymi comiesięczne tematyczne spotkania w kościele. Fundamentem zawsze będzie wspólna Eucharystia, która – jak poucza nas Kościół – jest źródłem i szczytem.
Każde spotkanie będzie poświęcone określonemu tematowi. Naszym wspólnym celem będzie pogłębienie ducha modlitwy i obudzenie świadomości przynależności do Kościoła.
Spotkania mają służyć wzajemnemu poznawaniu się i budowaniu jedności w naszej parafii.
To wielkie dzieło polecamy Najświętszej Maryi Pannie i św. Mikołajowi.

 

SPOTKANIA DZIECI I RODZICÓW PRZED PIERWSZĄ KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ


28.09.2017 – Wprowadzenie
19.10.2017 – Różaniec
09.11.2017 – Książeczka
07.12.2017 – Medalik
15.02.2018 – Świeca
08.03.2018 – Pismo Święte
05.04.2018 – Postanowienia

 

PRÓBY DZIECI I RODZICÓW PRZED PIERWSZĄ KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ


wtorek – 8.05.2018
środa – 9.05.2018
czwartek – 10.05.2018

 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA – sobota
12 MAJA 2018 r. godz. 9.45

I KOMUNIA ŚWIĘTA – niedziela
13 MAJA 2018 r. godz. 9.30

NABOŻEŃSTWO DZIĘKCZYNNE
13 MAJA 2018 r. godz. 16.00

PIELGRZYMKA DO KALWARII
19 MAJA 2018 r. godz. 7.00

X