23 lipca – XVI Niedziela Zwykła

Cierpliwość jest cnotą, której we współczesnym świecie bardzo brakuje. Człowiek, który nieustannie...

16 lipca – XIV Niedziela Zwykła

„Siewca wyszedł siać” – mówi Jezus w przypowieści dzisiejszej Ewangelii. Pan Bóg sieje ziarno...

25 czerwca – XII Niedziela Zwykła

Zależności od innych ludzi, które zewsząd nas dotykają, mogą zniekształcić obraz wspólnoty Kościoła...

X